Kuntadigi2

Lestijärven kunta – Kaustisen seutukunta

Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI

Toteutusaika: 01.08.2022-30.09.2024

Käynnissä

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö: Jarno Peltola, 0405622512, jarno.peltola@kaustisenseutukunta.fi

  • Kaustisen seutukunta

Hankkeen esittely

Hankkeessa jatketaan 2019 vuonna rahoitetun KASE Smart Countryside: Kuntien toimintamallien ja palveluprosessien tehostaminen -hankkeen (myöh. kuntadigi), erityisesti vuonna 2020 valmistuneenseudullisen digistrategian toimenpiteitä digistrategian aikataulun mukaisesti. Jokainen Kaustisen seutukunnan kunnista on sitoutunut digistrategian toteutukseen. Kuntadigi-hankkeen aikana perustettiin myös kuntarajat ylittävä digistrategiatiimi, joka kokoontuu säännöllisesti seudun kuntien digitalisaation kehittämiseksi sekä yhteistyöprojektien kartoittamiseksi. Hankkeella luodaan Kaustisen seutukunnan kunnille yhtenäinen ohjeistus sähköisen arkistoinnin käyttöönottoon, uusia toimintamalleja muuttuvan kuntatyöympäristön kehittämiseksi, luodaan etätyöskentelyn pelisäännöt, vahvistetaan työllisyyspalveluiden digitalisaatiota, kehitetään hybridityöskentelyn johtamiskulttuuria, parannetaan sähköisen asioinnin edellytyksiä ja parannetaan asukkaiden mahdollisuutta osallistua sekä vaikuttaa kunnan päätöksentekoon digitaalisilla työkalujen avulla. Edellä mainitut toimenpiteet tukevat tavoitetta kehittää seudun kuntien yhteistoimintamallia.Edellisessä hankkeessa perustettiin ylikunnallinen digistrategiatiimi, joka kokoontuu säännöllisesti. Digistrategiatiimissä käydään läpi kuntien hankintatarpeita, käydään läpi mahdollisia yhteishankintojasekä valvotaan digistrategian toimeenpanoa. Näillä toimilla syntyy yhteisiä toimintamalleja, joka lisää seudun kuntien yhteistyötä ja digivalmiutta, luo kustannussäästöjä sekä parantaa kuntien työntekijöiden työskentelyn edellytyksiä. Toimenpiteet mahdollistavat palveluiden kehittämisen kuntalaisille, joka parantaa alueen veto- ja pitovoimaa. Kuntatyön muutoksen tueksi tehdäänhankkeen avulla uusi toimintamalli, jossa eri kuntasektorin alueilta hankitaan asiantuntija neuvomaan tiettyjen palveluiden kehittämisestä.

Palvelut

  • Digitalisaation edistäminen,
  • Henkilöstön osaamisen kehittäminen,
  • Johtamisen osaamisen kehittäminen,
  • Työhyvinvoinnin edistäminen,
  • Verkostoituminen,

Lähetetyt väli- ja loppuraportit

Raportti jätetty
Raportin nimi
Lataus
Vuosiraportti-2023.pdf