Saavutettavuusseloste • KPkuntaraha.fi Saavutettavuusseloste • KPkuntaraha.fi

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Keski-Pohjanmaan seudun kuntarahoituksen hankerekisteri ja asiointipalvelun verkkosivustoa osoitteessa https://kpkuntaraha.fi.

Sivustoa koskevat lain säädökset

Sivuston tulee täyttää lain edellyttämät saavutettavuuden vaatimukset 23.9.2020 päättyvän siirtymäajan jälkeen.

Sivuston saavutettavuus tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa sivuston tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG v2.1 -tason AA mukaisesti.

Tiedossaolevat puutteet, ei-saavutettava sisältö

  1. Sivuston otsikkohierarkiassa saattaa olla puutteita yksittäisen sivun osalta.

Puutteiden korjaus

Sivuston saavutettavuuspuutteet pyritään korjaamaan mahdollisimman nopeasti puutteiden havaitsemisesta.

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa

Saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä.

kpkuntaraha@kokkola.fi

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 4.4.2024.

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona.

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta. Ohjelmallinen tarkistus on suoritettu käyttäen avoimen lähdekoodin työkalua Lighthouse Audit.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa, sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla

kpkuntaraha@kokkola.fi

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla kpkuntaraha@kokkola.fi , tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.