Tietosuojaseloste • KPkuntaraha.fi Tietosuojaseloste • KPkuntaraha.fi

Hankerekisteri / KPkuntaraha.fi

Rekisterinpitäjä

Seuraavat tahot toimivat KPkuntaraha.fi -rekisterinpitäjinä:

 • Kokkolan kaupunki: Elinkeinot ja kaupunkikehitys, Kokkolan kaupunginhallitus
 • Kaustisen seutukunta
 • Kannuksen kaupunki: Elinvoima- ja konsernipalvelut, Kannuksen kaupunginhallitus
 • Perhon kunta

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

 • Kokkola: Strategiapäällikkö / Hankekoordinaattori
 • Kaustisen seutukunta
 • Kannus: talous- ja hallintojohtaja, YritysKannus Oy:n kehitysjohtaja
 • Perho

Rekisterin tietosisältö

Asiointipalvelun käyttäjärekisteri sisältää rekisteröityneiden käyttäjien nimet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja organisaatiot, joita he edustavat. Hankerekisteri sisältää tiedot hankkeista, joille on haettu ja myönnetty kuntavastinrahoitusta keskipohjalaisilta kuntarahoittajilta. Hankkeen yhteyshenkilön yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asema organisaatiossa) tallentuvat hankkeiden käsittelijöiden tietoon. Julkisessa hankerekisterissä ilmoitetaan myönteisen kuntarahoituspäätoksen saaneiden hankkeiden yhteyshenkilön nimi, ja hakijan niin halutessa puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään kuntarahahakemusten käsittelyn yhteydessä. Henkilötietoja käytetään myöhemmin yhteydenpitoon hankkeiden toteuttajien kanssa. Palveluun tallennettuihin sähköpostiosoitteisiin lähetetään muutaman kerran vuodessa tietoa ajankohtaisista hankkeisiin ja kuntavastinrahoitukseen liittyvistä asioista ja tilaisuuksista.

Hankerekisterissä hankkeen julkisissa tiedoissa julkaistaan hakijan yhteyshenkilön nimi, jotta hankkeiden tuottamista palveluista kiinnostuneet ihmiset voivat ottaa hankkeen toteuttajiin yhteyttä.

Käsittelyn oikeusperuste:
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c-kohta: Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Keskeinen lainsäädäntö

 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)
 • tietosuojalaki (1050/2018)
 • Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unioni alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021)
 • Kokkolan kaupunginhallituksen päätös 11.11.2019 § 518

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityvät henkilöt ilmoittavat tietonsa itse. Hankkeiden yhteyshenkilöiden tiedot ilmoitetaan hakijaorganisaation toimesta.

Vastaanottaja ja vastaanottajaryhmät

Verkkosivun käyttäjät pääsevät tarkastelemaan hankkeiden julkisia tietoja, ja yhteyshenkilön nimeä, sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa.

Siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen säilytysajat

Hankkeiden tietoja säilytetään hankkeen toteutusajan jälkeen hankearkistossa, josta ne poistetaan ohjelmakauden päättymisen jälkeen.

Ainoastaan käynnissä olevat hankkeet näkyvät julkisessa hankerekisterissä.

Rekisteröitynyt käyttäjä voi pyytää käyttäjätilinsä poistoa halutessaan sähköpostiosoitteesta kpkuntaraha@kokkola.fi.

Tietojen suojaaminen

Tiedot ovat digitaalisessa järjestelmässä ja ne on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla ja niitä pääsee muokkaamaan vain siihen oikeutettu henkilö.