Turvetuotantoalueet kestävään käyttöön (TURKE)

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 KOKKOLA

Toteutusaika: 01.08.2023-31.12.2025

Käynnissä

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö: Egidija Rainosalo, 0447250264, egidija.rainosalo@centria.fi

 • Kaustisen seutukunta
 • Kokkola
 • Perho

Hankkeen esittely

Hankkeessa selvitetään tuotannon loppuvaiheessa olevien Keski-Pohjanmaan turvetuotantoalueiden soveltuvuutta erilaisiin jatkokäyttömuotoihin, arvioidaan vaihtoehtojen kannattavuutta sekä selvitetään turvetuotantoalueilta lähtevien arvoketjujen aluetalous- ja ympäristövaikutuksia. Lisäksi tunnistetaan muutostekijöitä, jotka vaikuttavat turvetuotantoalueiden hyödyntämismahdollisuuksiin tulevaisuudessa. Tuotetun tiedon perusteella maanomistaja voi valita tavoitteitaan vastaavan käyttömuodon maalleen, ja turvetuotantoalueiden hyödyntämiseen perustuvaa liiketoimintaa suunnittelevat yritykset saavat tietoa liiketoimintapotentiaalista. Tulosten perusteella voidaan myös arvioida vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia ja suunnata julkisia kehittämisresursseja lupaavimpien arvoketjujen kehittämiseen.

Palvelut

 • Kiertotalouden vahvistaminen,
 • Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen,
 • Uudet innovaatiot ja teknologiat,
 • Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet,
 • Verkostoituminen,

Toimialat

 • Biotalous,
 • Energia,
 • Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta,
 • Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT),
 • Maatalous ja sitä palveleva toiminta,
 • Metsätalous ja sitä palveleva toiminta