TUOKES

Lestijärven kunta – Kaustisen seutukunta

Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI

Toteutusaika: 01.09.2022-30.04.2023

Käynnissä

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö: Petri Jylhä, 050-5513030, petri.jylha@kaustisenseutukunta.fi

  • Kaustisen seutukunta

Hankkeen esittely

Hankkeen tavoitteena on selvittää vaatimukset ja edellytykset tuulivoima-alan osaamiskeskittymän (myöh. osaamiskeskus) perustamiselle, sen toimintamallille sekä erityisesti siihen sisältyvän oppimisympäristön toteuttamiselle sekä tuulivoima-alan perus- ja muuntokoulutuksen kehittämiselle Keski-Pohjanmaalla. Kyseessä on selvityshanke, jonka pohjalta voidaan tarkemmin suunnitella ja tehdä tarvittavat jatkotoimenpiteet. Selvitystyössä hyödynnetään Kaustisen seutukunnan, Kpedun, maakunnan TKI-toimijoiden ja alueen kuntien ja maakuntaliiton yhteistyötahoja ja verkostoja. Selvitystyön tuloksena syntyy osaraportteja, jotka tähtäävät tuulivoima-alan osaamiskeskuksen toimintamallin ja oppimisympäristön ja -sisältöjen suunnitelman toteuttamiseen. Kaustisen seutukunta toimii hankkeen koordinoivana ja kokonaisuutta hallinnoivana tahona. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KPEDU on hankkeen osatoteuttaja vastaten oppimisympäristön ml. opetussisällöllisen selvitystyön sekä opetussisällöistä tulevien tarpeiden kartoittamisesta. Hankkeessa hyödynnetään muita ulkopuolisia asiantuntijoita tarvittavien selvitysten ja suunnitelmien toteuttamisessa. Hankkeen kannalta tuulivoima-alan yrityksien näkemykset tarpeista ja tulevaisuudesta ovat aivan keskeisiä. Yhtenä keskeisenä yhteistyöverkostona on Suomen Tuulivoimayhdistyksen koulutusvaliokunta.

Palvelut

  • Kehittämisen ja kasvun rahoitus,
  • Työllistymistä edistävät palvelut,
  • Uudet innovaatiot ja teknologiat,
  • Verkostoituminen,

Toimialat

  • Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT),
  • Muu teollisuus

Lähetetyt väli- ja loppuraportit

Raportti jätetty
Raportin nimi
Lataus
TUOKES_loppuraportti_230425.pdf