MinePro2 – investointihanke (Kpedu)

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KPEDU

Närvilänkatu 8 67100 KOKKOLA

Toteutusaika: 01.08.2023-31.12.2025

Käynnissä

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö: Harri Lundell, 0447250007, harri.lundell@kpedu.fi

  • Kokkola

Hankkeen esittely

MinePro2- hankkeen taustalla on entisestään voimistunut toimintaympäristön muutos, eli yritysten valtavat investoinnit ja työvoiman tarpeet Keski-Pohjanmaan maakunnan kaivos- akku- ja prosessiteollisuudessa. Pelkästään Kokkolan KIP-alueelle syntyy keväällä 2023 laaditun selvityksen mukaan 1600 uutta työpaikkaa seuraavan viiden vuoden aikana. Alueen koulutusorganisaatioiden nykyiset oppimisympäristöt ovat pullonkaulana lisääntyvien koulutusmäärien johdosta. Eli tarvitsemme erilaisia toimenpiteitä tilojen ja laitteiden uudistamiseen sekä niiden tehokasta yhteiskäyttöä oppilaitosten välillä. Myös alueen yrityksille tarvittavat TKI-palvelut tarvitsevat uudistamista laitekannan osalta. Koulutuksemme ovat vetovoimaisia ja laadukkaita, mutta kaikki keinot tulee käyttää opiskelijamäärien kasvattamisessa. Laadukkaat ja nykyaikaiset oppimisympäristöt sekä -menetelmät ovat edellytyksenä yritystemme tarpeisiin vastaamisessa ja alan vetovoimaisuuden turvaamisessa. MinePro2-hankkeen tavoitteet: 1. Kehittää Kpedun ja Centrian prosessi- ja laboratorioalojen TKI- ja oppimisympäristöjä tukemaan yritysten tulevia rekrytointi- ja investointitarpeita 2. Tehostaa oppilaitosten tilojen ja laitteiden yhteiskäyttöä em. aloilla, jotta saadaan koulutusmääriä nostettua ja TKI-palveluita edistettyä 3. Tiivistää edelleen yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten välillä koulutus- ja TKI-palveluiden tuottamisessa ja hyödyntämisessä MinePro2 hanke jakautuu erillisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä on hankkeissa päätoteuttaja ja Centria ammattikorkeakoulu on osatoteuttaja

Palvelut

  • Digitalisaation edistäminen,
  • Henkilöstön osaamisen kehittäminen,
  • Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen,

Toimialat

  • Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta,
  • Kemia,
  • KIP