Laatua etäopiskeluun

Jyväskylän yliopisto / Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

PL 567 67701 KOKKOLA

Toteutusaika: 01.09.2023-31.08.2026

Käynnissä

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö: Mikko Myllymäki, 0405675606, mikko.t.myllymaki@jyu.fi

  • Kokkola

Hankkeen esittely

Etäopetukseen liittyvät haasteet ja hyvät puolet ovat nousseet esiin, kun etäopetuksen ratkaisuja on viime vuosina sovellettu monenlaisissa koulutusympäristöissä. Tunnistettuja kehityskohteita ovat mm. opetuksen interaktiivisuus ja taitoja kehittävien harjoitusten toteuttaminen autenttisia aineistoja käyttäen. Virtuaalisessa ympäristössä kertyvää opiskeludataa voidaan lisäksi hyödyntää paljon nykyistä tehokkaammin jatkojalostamalla dataa eri tarpeisiin. Näistä johdetut hankkeen tavoitteet ovat -Opetuksen interaktiivisuuden kehittäminen -Taitoja kehittävien, autenttisiin ympäristöihin linkittyvien harjoitusten toteuttaminen -Virtuaalisen opiskelun kerryttämän datan jatkojalostaminen ja monipuolisempi hyödyntäminen -Tiedon levittäminen hankkeessa kehitetyistä/pilotoiduista ratkaisuista Hankkeen tulokset tarjoavat seuraavan kehitysaskeleen etäopetuksen kehityksessä sekä koulutusorganisaatioille, että sisäistä- ja asiakaskoulutusta järjestäville yrityksille. Hanke nostaa koulutuksen laatua ja tekee opiskelusta mielekkäämpää ja tuloksellisempaa. Näin koulutuksen tarjoajan toiminnasta tulee entistä kilpailukykyisempää. Kehitysympäristönä toimiva IoT-alan koulutus on yhteiskunnallisesti merkittävä ja suuren potentiaalin omaava kasvuala, joka kärsii jatkuvasta työvoimapulasta. Koulutuksen antama IoT-alan osaaminen on lisäksi keskeisessä roolissa useiden alojen digitalisaatioon liittyvässä kehityksessä.

Palvelut

  • Henkilöstön osaamisen kehittäminen,
  • Uudet innovaatiot ja teknologiat,