Kokkolan alueen vedyn arvoketjun yhteistyömalli -esiselvitys

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 KOKKOLA

Toteutusaika: 01.03.2024-28.02.2025

Käynnissä

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö: Kyösti Marjakangas, +358401217146, kyosti.marjakangas@centria.fi

 • Kokkola

Hankkeen esittely

Vihreä siirtymä on Suomen hallituksen ohjelma, joka tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalin hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista. Tavoitteena on vähentää merkittävästi päästöjä niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Suomi pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä ja pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on nostaa Suomi maailman kärkimaaksi vety- ja kiertotaloudessa, päästöttömissä energiajärjestelmissä ja muissa ilmasto- ja ympäristöratkaisuissa. Vety on yksi tärkeimmistä energianlähteistä vihreässä siirtymässä. Hankeessa keskitytään: Vihreän siirtymän tukemiseen: Tavoitteena vähentää päästöjä, saavuttaa hiilineutraalius ja pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen. Painopisteenä vihreä ja turkoosi vety. Vedyn arvoketjun analysoimiseen Tavoitteena on luoda suunnitelma vihreän siirtymän nopeuttamiseksi ja alueen yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi vedyn arvoketjussa. Tarkoituksena on löytää ja yhdistää alueen osaaminen ja luoda uutta osaamista vedyn arvoketjun tehokkuuden lisäämiseksi. Alueellisen yhteistyömallin luomiseen: Tavoitteena synnyttää älykkäitä ratkaisuja teollisuuden kiertotalouden tukemiseksi. Suunnitelma sisältää osapuolten sitouttamisen, ketterän toimintamallin, seuranta- ja arviointisuunnitelman sekä riskienhallintasuunnitelman. Tämä hanke kokoaa yhteen eri näkökulmat ja toimintatavat vihreän siirtymän tukemiseksi, vedyn arvoketjun kehittämiseksi ja alueellisen yhteistyön luomiseksi älykkäiden ratkaisujen edistämiseksi.

Palvelut

 • Kiertotalouden vahvistaminen,
 • Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen,
 • Uudet innovaatiot ja teknologiat,
 • Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet,
 • Verkostoituminen,

Toimialat

 • Biotalous,
 • Energia,
 • Kemia,
 • KIP,
 • Kuljetusala,
 • Muu teollisuus