KIP- Kierto. Uusien kiertotalouspohjaisten maanparannusaineiden optimointi KIP-alueen ja biotalouden sivuvirroista sekä niiden testaus viljelykasveilla

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 KOKKOLA

Toteutusaika: 01.01.2024-31.12.2026

Käynnissä

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö: Leena Favén, 044 7250 273, leena.faven@centria.fi

  • Kokkola

Hankkeen esittely

KIP- Kierto -hankkeen tavoitteena on edistää kiertotalouden toteutumista Kokkolan teollisuusalueella lisäämällä sivuvirtoina syntyvien materiaalivirtojen hyötykäyttöä maanparannusaineissa. Hankkeessa tutkitaan Kokkola Industrial Parkin (KIP) alueella läjitykseen päätyvien epäorgaanisten sivuvirtojen sekä Keliberin rikastushiekan potentiaalia maanparannusaineina. Lannoitekomponenttikokeissa teollisuuden epäorgaanisen sivuvirran ja typpi- ja/tai fosforipitoisen sivuvirran kuten maatilan biolietteen ravinteet yhdistetään seostamalla sivuvirrat hidasliukoiseksi maanparannusaineeksi. KIP-Kierto -hankkeen tuloksena syntyy ohjeistus optimoiduille sivuvirtapohjaisille maanparannusaineille, ja niiden soveltuvuus kivennäismaiden lannoitteeksi valituille kasvilajeille selvitetään viljelykokeiden avulla. Pitkällä aikavälillä kierrätyspohjaiset maanparannusaineet tehostavat materiaalien kiertoa ja vähentävät neitseellisten raaka-aineiden käyttöä.

Palvelut

  • Kiertotalouden vahvistaminen,
  • Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen,
  • Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet,

Toimialat

  • KIP,
  • Maatalous ja sitä palveleva toiminta