KIP-Kierto – Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskus LUKE

PL 2 00791 HELSINKI

Toteutusaika: 02.01.2024-31.12.2026

Käynnissä

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö: Tapio Salo, ,

  • Kokkola

Hankkeen esittely

KIP-Kierto -hankkeen tavoitteena on edistää kiertotalouden toteutumista Kokkolan teollisuusalueella lisäämällä sivuvirtoina syntyvien materiaalivirtojen hyötykäyttöä maanparannusaineissa. Hankkeessa tutkitaan Kokkola Industrial Parkin (KIP) alueella läjitykseen päätyvien epäorgaanisten sivuvirtojen sekä Keliberin rikastushiekan potentiaalia maanparannusaineina. Lannoitekomponenttikokeissa teollisuuden epäorgaanisen sivuvirran ja typpi- ja/tai fosforipitoisen sivuvirran kuten maatilan biolietteen ravinteet yhdistetään seostamalla sivuvirrat hidasliukoiseksi maanparannusaineeksi. KIP-Kierto -hankkeen tuloksena syntyy ohjeistus optimoiduille sivuvirtapohjaisille maanparannusaineille, ja niiden soveltuvuus kivennäismaiden lannoitteeksi valituille kasvilajeille selvitetään viljelykokeiden avulla. Pitkällä aikavälillä kierrätyspohjaiset maanparannusaineet tehostavat materiaalien kiertoa ja vähentävät neitseellisten raaka-aineiden käyttöä hidasliukoiseksi maanparannusaineeksi. KIP-Kierto -hankkeen tuloksena syntyy ohjeistus optimoiduille sivuvirtapohjaisille maanparannusaineille, ja niiden soveltuvuus kivennäismaiden lannoitteeksi valituille kasvilajeille selvitetään viljelykokeiden avulla. Pitkällä aikavälillä kierrätyspohjaiset maanparannusaineet tehostavat materiaalien kiertoa ja vähentävät neitseellisten raaka-aineiden käyttöä.

Palvelut

  • Kiertotalouden vahvistaminen,
  • Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet,

Toimialat

  • Biotalous,
  • Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta,
  • Kemia,
  • Maatalous ja sitä palveleva toiminta,
  • Muu teollisuus