KIP HUKKA – teollisuuden hukkaenergian kiertotalouskonseptit

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 KOKKOLA

Toteutusaika: 01.04.2024-31.12.2026

Käynnissä

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö: Janne Känsäkoski, 0406309890, janne.kansakoski@centria.fi

 • Kokkola

Hankkeen esittely

KIP HUKKA hankkeella halutaan löytää alueellisen hukkalämmön hyödyntämiseen konkreettisia ratkaisumalleja vihreää taloutta tukevien toteutuskonseptien tunnistamisen avulla. KIP-alueella on tehty vuonna 2021 energiakatselmus alueen energiataseen ja -virtojen selvittämiseksi. Katselmuksessa todettiin, että alueen yrityksillä olisi todella merkittävä potentiaali hyödyntää hukkalämpöjä. Katselmuksen tuloksena syntyi joukko suosituksia potentiaalisille jatkotoimille, jotka ovat osa tämän hankkeen toimenpiteitä. Hankkeen tulokset 1. konkreettinen tietämys KIP-alueen toimijoiden tulevaisuuden tavoitteista ja toimijoiden yhteistyöhön tukeutuvasta potentiaalista hukkalämpöjen hyödyntämisen osalta 2. todennetut, alueelliset hukkalämmön hyödyntämisen kokonaisvaikutukset, esim. vetytalouden vaikutus 3. alueellinen toteutuskonseptien kokonaismalli (esimerkkinä kaksisuuntainen lämmönmyynti) 4. alueen imago vahvistuu energiakiertotalouden suunnannäyttäjänä ja edelläkävijänäHankkeen tulosten saavuttamisessa hyödynnetään aiempia selvityksiä, mittauksia, laskentaa ja data-analyysiä hukkaenergiapotentiaalin ennustettavuuden tukena sekä tehdään esimerkkiluontoista konseptitarkastelua erilaisille tulevaisuuden toteutuskonsepteille (varastointi, sähkökattilat, jne.).

Palvelut

 • Digitalisaation edistäminen,
 • Kiertotalouden vahvistaminen,
 • Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen,
 • Uudet innovaatiot ja teknologiat,
 • Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet,
 • Verkostoituminen,

Toimialat

 • Energia,
 • Kemia,
 • KIP,
 • Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT),
 • Metalli