KASE BILETTI

Lestijärven kunta – Kaustisen seutukunta

Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI

Toteutusaika: 01.09.2022-31.08.2023

Päättynyt

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö: Timo Pärkkä, 0407573519, timo.parkka@kaustisenseutukunta.fi

  • Kaustisen seutukunta

Hankkeen esittely

Hankkeen ideana on tukea biokaasutuotannon kehittämissuunnitelman täytäntöönpanoa - pilottialueena Kaustisen seutukunta. Ideana on luoda toimintamalli ja sitä tukevat tukitoiminnot, jotta hankealueella -ja hankkeen kokemusten perusteella koko Keski-Pohjanmaalla- voidaan toteuttaa maatilakokoluokkaa isompia investointikelpoisia ja liiketoiminnallisesti kannattavia biokaasulaitoksia. Hanke saa tukea Kaustisen seutukunnan bio- ja kiertotalousohjelmaa toteuttavien hankkeiden kuten Kiertoon! ja Kierthon 2.0 -hankkeiden tekemistä selvityksistä. Hanke tukee suoraan KASE MAURO -hankkeessa toteutetun uusiutuvan energian tiekartan toteuttamista.

Palvelut

  • Kehittämisen ja kasvun rahoitus,
  • Kiertotalouden vahvistaminen,
  • Työllistymistä edistävät palvelut,
  • Uudet innovaatiot ja teknologiat,
  • Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet,
  • Verkostoituminen,

Toimialat

  • Biotalous,
  • Energia,
  • Maatalous ja sitä palveleva toiminta

Lähetetyt väli- ja loppuraportit

Raportti jätetty
Raportin nimi
Lataus
EURA-2014-loppuraportti.pdf