Kalastus- ja erämatkailun kehittäminen Keski-Pohjanmaalla

Lestijärven kunta – Kaustisen seutukunta

Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI

Toteutusaika: 01.06.2023-31.05.2025

Käynnissä

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö: Petri Jylhä, 0505513030, petri.jylha@kaustisenseutukunta.fi

 • Kannus
 • Kaustisen seutukunta
 • Kokkola
 • Perho

Hankkeen esittely

Keski-Pohjanmaan maakunnassa on suuri vesistöjen ja luonnon tuottama potentiaali kalastusmatkailun kehittämiselle osana laajempaa luonto- ja erämatkailua sekä myös ns. elämysmatkailua, johon maakunnassa voidaan sisällyttää erityisesti kulttuuriin liittyvät matkailupalvelut. Tällä hetkellä keskipohjalaiset kalastuspalvelut ja infra ovat erittäin huonosti tunnistettuja, tunnettuja ja hyödynnettyjä matkailuliiketoiminnan näkökulmasta. Kalastusmatkailu, ollakseen merkittävää yritystoimintaa tai osana sitä, edellyttää laadukasta ja huolellista (kalastus-) palveluiden tuotteistamista. Hankkeen valmistelun taustalla on myös sekä valtakunnallinen että maakunnallinen luontomatkailun kasvu ja sen myötä tunnistettu Keski-Pohjanmaan matkailumahdollisuuksien laajentaminen ja volyymin lisääminen. Matkailu on yksi Suomen kasvavista toimialoista, mutta Keski-Pohjanmaalla kaikkien potentiaalien kehittämiseen ei ole tartuttu. Yhtenä suurena ongelmana on nähty suunnitelmallisen kehittämisen puute koskien kalastus- ja erämatkailua - tarvitaan tavoitteet ja toimenpiteet pidemmälle aikavälille asettama maakunnallinen suunnitelma, joka ohjaisi eri toimijoiden kehittämistyötä samaan suuntaan yhtenäisenä kokonaisuutena.Hankkeen tavoitteet ovat 1. Kalastus- ja erämatkailun tilannekuva, mahdollisuudet ja kehittämistarpeet KeskiPohjanmaalla 2. Kalastus- ja erämatkailun maakunnallinen kehittämissuunnitelma 3. Kalastus- ja erämatkailun kasvupotentiaalin hyödyntämiseen liittyvien valmiuksien parantuminen ja liiketoiminnan vahvistuminen Hanke tuottaa maakunnallisen kalastus- ja erämatkailun vision ja kehittämissuunnitelman, jollaisia ei ole aiemmin laadittu ja jotka luovat perustan pidemmän aikavälin maakunnalliselle kehittämiselle. Kehittämissuunnitelma tukee ja täydentää maakunnallista matkailun kehittämisen strategiaa. Hanke kokoaa ko. toimialan toimijoita ja yrityksiä, jota ei aiemmin maakunnassa ole toteutettu sekä tuottaa uusia matkailuun liittyviä toiminta- ja palvelumalleja. Hanke käynnistää maakunnassa ao. toimialan kehittymisen yhtenäisenä ja suunnitelmallisena, jolloin olemassa oleva potentiaali voidaan muuntaa yrittäjyydeksi, uudeksi liiketoiminnaksi ja työpaikoiksi. Hanke toteutetaan laajassa yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Hankkeessa myös pilotoidaan muutamia kalastus- ja erämatkailutuotteita sekä lisätään ao. matkailun digitaalista saavutettavuutta sisältöjen tuottamisella.

Palvelut

 • Digitalisaation edistäminen,
 • Henkilöstön osaamisen kehittäminen,
 • Kansainvälistymisen kehittäminen,
 • Kehittämisen ja kasvun rahoitus,
 • Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen,
 • Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen,
 • Työhyvinvoinnin edistäminen,
 • Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet,
 • Verkostoituminen,

Toimialat

 • Hyvinvointiala - hemmottelu ja liikunta,
 • Luovat alat,
 • Matkailupalvelut