IoT-oppimisympäristö, Kpedun osahanke

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KPEDU

Närvilänkatu 8 67100 KOKKOLA

Toteutusaika: 01.03.2024-28.02.2027

Käynnissä

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö: Mika Väisälä, 0447250832, mika.vaisala@kpedu.fi

  • Kokkola

Hankkeen esittely

Uudet digitaalisuuteen liittyvät teknologiat, erityisesti IoT (Internet of Things, esineiden internet) omaavat erittäin suuren kasvupotentiaalin. Eri aloilla IoT-alaan liittyvä ymmärrys ja osaaminen on tärkeää siksi, että IoT-ratkaisujen potentiaalia osattaisiin maksimaalisesti hyödyntää ja pysyä kilpailukykyisinä tulevaisuudessa. Eri alojen ammatillisen koulutuksen ei tarvitse tuottaa IoT-alan asiantuntijoita, mutta useilla aloilla työntekijöillä pitää olla kykyä hyödyntää digitalisaatiota omassa työssään. Kuitenkaan tänä päivänä useimpien alojen opiskelijoilla ei ole riittävästi kokemusta ja tietoa IoT-ratkaisujen soveltamisesta, mikä voi johtaa puutteellisiin valmiuksiin työelämässä. Tämä hanke on suunnattu kehittämään ammatillisen toisen asteen koulutuksen opetusta ja oppimateriaaleja. Tavoitteena on lisätä eri alojen opiskelijoiden tietämystä IoT-teknologiasta ja sen soveltamisesta eri aloille. Tätä tavoitetta varten hankkeessa rakennetaan niin kutsuttu IoT-oppimisympäristö. Ympäristö perustuu data-alustalle, johon voidaan kerätä mielekkäiden käyttöliittymien taakse monipuolisesti eri alojen reaalisesta ympäristöstä kertyvää IoT-laitteiden tuottamaa dataa. Alustan lisäksi hankkeessa toteutetaan monipuolisesti erilaisia eri alojen kannalta keskeistä dataa tuottavia IoTratkaisuja. Kehitettyä IoT-oppimisympäristöä pilotoidaan ammatillisen koulutuksen yhteydessä kokemusten saamiseksi. Hanke toteutetaan Jyväskylän yliopiston / Kokkolan yliopistokeskuksen ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ryhmähankkeena.

Palvelut

  • Digitalisaation edistäminen,
  • Henkilöstön osaamisen kehittäminen,
  • Uudet innovaatiot ja teknologiat,

Toimialat

  • Elintarvike,
  • Kemia,
  • KIP,
  • Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT),
  • Puurakentaminen