DustSense – Älykäs pölynvalvonta teollisuusalueella

Jyväskylän yliopisto / Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

PL 567 67701 KOKKOLA

Toteutusaika: 01.04.2024-31.03.2027

Käynnissä

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö: Mikko Myllymäki, 0405675606, mikko.t.myllymaki@jyu.fi

  • Kokkola

Hankkeen esittely

Pölyäminen on merkittävä ilmanlaatua heikentävä tekijä niin terveyden, kuin ympäristönkin näkökulmasta. Huomion kiinnittäminen pölyämiseen ja sen hallintaan korostuu etenkin teollisuusalueilla, joissa syntyy paljon pölyä liittyen tuotantoon tai raaka-aineiden käsittelyyn. Valmistavan teollisuuden yrityksillä on monenlaisia pölyyn liittyviä seurantatarpeita. Tämän hankkeen kehitysympäristönä toimivassa KIP suurteollisuusalueella pölynhallinnan eteen resursoidaan jo nykyisin merkittävästi ja yritykset kokevat pölynhallinnan haasteet erittäin tärkeiksi ja haastaviksi. Hankkeessa kehitetään sensoriverkkoihin ja IoT-teknologioihin perustuvia älykkäitä monitorointiratkaisuja ratkaisemaan teollisten toimijoiden pölyämiseen liittyviä haasteita.Älykkäät monitorointiratkaisut mahdollistavat monitoroinnin useista pisteistä laajaltakin alueelta samanaikaisesti ja jatkuvatoimisesti ja tarvittaessa myös mobiilisti. Hankkeessa on tarkoitus kehittää ratkaisuja, jotka mahdollistavat pölyämisen monipuolisen monitoroinnin. Käytännössä tämä tarkoittaa kohdennettujen tarkkojen mittausten toteuttamista eri yritysten spesifeihin tarpeisiin, sekä toisaalta pölytasojen mittaamista koko teollisuusalueelta. Hankkeen tuloksena yritykset saavat pölyämisen seurannan tarpeisiinsa nykyaikaisia älykkäitä ratkaisuja. Se, että teollisuusalue kiinnittää huomiota ilmanlaatuun alueellaan ja monitoroi sitä, vaikuttaa positiivisesti teollisuusalueen imagoon potentiaalisten työnhakijoiden silmissä ja lisää se myös teollisen toiminnan sosiaalista lupaa ympäröivän yhteiskunnan ja kansalaisten silmissä.

Palvelut

  • Digitalisaation edistäminen,
  • Työhyvinvoinnin edistäminen,
  • Uudet innovaatiot ja teknologiat,

Toimialat

  • Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta,
  • Kemia,
  • KIP,
  • Kuljetusala