Datasta tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä

Jyväskylän yliopisto / Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

PL 567 67701 KOKKOLA

Toteutusaika: 01.01.2024-31.12.2026

Käynnissä

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö: Mikko Myllymäki, 0405675606, mikko.t.myllymaki@jyu.fi

 • Kaustisen seutukunta
 • Kokkola

Hankkeen esittely

Nyky-yhteiskunnassa fysikaalinen ja tietotekninen-, niin kutsuttu kybermaailma, yhdistyvät lisäarvoa tuottavalla tavalla. Puhutaan kyberfyysisistä systeemeistä. Kyberfyysisissä systeemeissä fyysisten laitteiden järjestelmien, tuotantoprosessien ja vastaavien tuottama data yhdistyy tietoteknisten järjestelmien kykyyn käsitellä ja analysoida dataa tuottaen uutta informaatiota ja tietoa. Sensoriverkot ja IoT-laitteet ovat merkittävässä roolissa tuottamaan dataa fyyysisestä maailmasta. Samoin tekoäly käsitteen alle luokiteltavat teknologiat ovat nykyään isossa roolissa datan käsittelyssä ja analysoinnissa. Hankkeen tavoitteena on soveltaa näitä kyberfyysisten systeemien peruselementtejä, IoT-teknologioita ja sensoriverkkoratkaisuja sekä tekoälyä, elinkeinoelämän tarpeisiin. Hankkeessa kehitetään näiden teknologioiden avulla eri toimialoille dataan perustuvia innovatiivisia toimintoja tehostavia ratkaisuja, jotka mahdollistavat paremman tuottavuuden ja lisäävät kilpailukykyä. IoT- ja tekoälyratkaisut voivat toiminnan tehostamisen lisäksi auttaa yrityksiä kehittämään kokonaan uusia innovatiivisia tuotteita ja palveluita, jotka erottuvat kilpailijoista. Näin hankkeen ratkaisut vahvistavat toimialojen uudistumista ja kasvua.

Palvelut

 • Digitalisaation edistäminen,
 • Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen,
 • Uudet innovaatiot ja teknologiat,
 • Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet,

Toimialat

 • Biotalous,
 • Energia,
 • Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta,
 • Kemia,
 • KIP,
 • Kuljetusala,
 • Kunnossapito,
 • Maatalous ja sitä palveleva toiminta,
 • Matkailupalvelut,
 • Metsätalous ja sitä palveleva toiminta,
 • Muu palveluala