Bothnia Green Energy

Kokkolanseudun Kehitys Oy

Kauppatori 5 67100 KOKKOLA

Toteutusaika: 01.01.2023-31.12.2025

Käynnissä

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö: Leo Byskata, 0407535995, leo.byskata@kosek.fi

 • Kokkola

Hankkeen esittely

Maailmantilanne energiatarpeen ja ympäristötavoitteiden osalta asettaa yhä suurempia vaatimuksia kestäville, tehokkaille ja ympäristöystävällisille innovaatioille. Kasvavat vaatimukset vihreälle siirtymälle tuo mukanaan sen, että uusia teollisia toimijoita sijoittuu Euroopan pohjoisosiin ja suuria tutkimus- ja infrastruktuurihankkeita toteutetaan. Mitä kuitenkin puuttuu, on rajat ylittävä yhteistyö, joka rakentaa innovatiivisia verkostoja/ekosysteemejä. Bothnia Green Energy -hankkeen tavoitteena on tukea rajat ylittävää yhteistyötä kiihdyttääkseen innovatiivisten, kestävien energiaratkaisujen kehittymistä. Tämä toteutetaan muodostamalla pitkäkestoinen yhteistyöalusta, joka tukee innovaatioyhteistyötä ja kansainvälisen yhteistyön kehittymistä. Hanke perustaa rajat ylittävän, pohjois-Pohjoismaisen ekosysteemin. Hankkeen merkittävimpiä toimenpiteitä on innovatiivisten alueen energiayrityksistä ja pk-yrityksistä muodostuvien verkostojen/ekosysteemien rakentaminen. Hanke myötävaikuttaa lisääntyvään rajat ylittävään yhteistyöhön niin pk-yritysten, energiayritysten, teollisuuden, kuntien/kaupunkien sekä alueiden, akatemian kuin myös innovaatioiden tukijärjestelmien välillä. Hanke yhdistää energiayhtiöitä sekä teollisuuden ja julkisen sektorin toimijoita sellaisten pk-yritysten ja startupien kanssa, joilla on innovatiivisia tuotteita ja palveluita, kiihdyttääkseen vihreää siirtymää lisääntyvän kaupallisuuden kautta. Odotettavissa oleva tulos on se, että hanke, rajat ylittävän yhteistyön kautta, on myötävaikuttanut lisääntyneisiin kestäviin energiainnovaatioihin sekä pk-yritysten lisääntyneeseen kapasiteettiin kehittää ja kaupallistaa innovaatioita kestävyysnäkökulma huomioiden. Merenkurkun Neuvosto EGTC vastaa hankejohdosta, hallinnosta ja viestinnästä. Hankekumppanuuteen kuuluu kuntia, kehitysyhtiöitä sekä energiayhtiöitä niin Kokkolasta, Pietarsaaresta, Vaasasta, Skellefteåsta, Uumajasta sekä Örnsköldsvikistä sekä maakunnallisia viranomaisia Keski-Pohjanmaalta, Pohjanmaalta, Västerbottenista kuin myös Västernorrlandista.

Palvelut

 • Johtamisen osaamisen kehittäminen,
 • Kansainvälistymisen kehittäminen,
 • Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen,
 • Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen,
 • Uudet innovaatiot ja teknologiat,
 • Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet,
 • Verkostoituminen,

Toimialat

 • Biotalous,
 • Energia,
 • Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta,
 • Kemia,
 • KIP