Kannus

Kuntarahoituksen hakuprosessi Kannuksessa

Kannuksen kaupunginhallitus on delegoinut Keski-Pohjan Yrityspalvelu Oy:lle hankkeiden kuntarahoituksesta päättämisen. Kuntarahapäätökset tekee Keski-Pohjan Yrityspalvelu Oy:n hallitus.

Hankkeet hakevat kuntarahaa seuraavasti:

Hankkeiden hallinnoijat hakevat kuntarahoitusta hankkeisiin kpkuntaraha.fi -järjestelmän kautta. Tarvittaessa, ennen kuntarahahakemuksen käsittelyä ja päätöksentekoa Keski-Pohjan Yrityspalvelu Oy:n hallituksessa, pyydetään hanketoimijaa esittelemään hanketta asian valmistelijoille suullisesti.

Kannuksen kaupungille saapuneen kuntarahahakemuksen valmistelevat Keski-Pohjan Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja ja yritysasiamies. Kuntarahapäätösten valmistelussa yhteyshenkilönä hanketoimijoiden suuntaan toimii yritysasiamies.

Kun hanke on päärahoittajan mielestä rahoituskelpoinen, Keski-Pohjan Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja esittelee hankkeen Keski-Pohjan Yrityspalvelu Oy:n hallitukselle, joka tekee kuntarahoituksesta päätöksen. Keski-Pohjan Yrityspalvelu Oy:n hallitus kokoontuu aina tarpeen mukaan (keskimäärin kerran kuukaudessa). Päätöksen jälkeen kuntarahapäätösten valmistelija (yritysasiamies) tiedottaa hallituksen tekemät päätökset hankkeiden hallinnoijille sähköpostitse/puhelimitse.