Kannus

Kuntarahoituksen hakuprosessi Kannuksessa

Kannuksen kaupunki toimii kuntarahoittajana kaupungin alueella toteutettavissa kehittämishankkeissa. Hankkeiden tulee vahvistaa Kannuksen kaupungin elinvoimaa, tai edistää muita kaupungin strategian ja tavoitteiden mukaisia asioita.

Hankkeet hakevat kuntarahaa seuraavasti:

Hankkeiden hallinnoijat hakevat kuntarahoitusta hankkeisiin kpkuntaraha.fi -järjestelmän kautta. Kannuksen kaupungille saapuneen kuntarahahakemuksen valmistelevat yhdessä kaupunginjohtaja ja YritysKannuksen henkilöstö. Kuntarahapäätösten valmistelussa yhteyshenkilönä hanketoimijoiden suuntaan toimivat YritysKannuksen kehitysjohtaja tai yritysasiamies. Kuntarahapäätökset tekee Kannuksen kaupunginhallitus. Tarvittaessa hanketoimijaa pyydetään esittelemään hanketta asian valmistelijoille suullisesti kaupunginhallitukselle ennen kuntarahahakemuksen käsittelyä ja päätöksentekoa. Päätöksen jälkeen kuntarahapäätösten valmistelija tiedottaa kaupunginhallituksen tekemät päätökset hankkeiden hallinnoijille sähköpostitse/puhelimitse.

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti hyvää hallintotapaa noudattaen. Kannuksen kaupunki pidättää itsellään oikeuden vaihtaa tietoa hankkeen päärahoittajan sekä hankesuunnitelmassa esitettyjen kohderyhmien ja sidosryhmien kanssa.